Politika zasebnosti

Podjetje ELPEC, trgovina in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju podjetje in/ali prodajalec, in/ali upravljalec spletnega mesta) se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varovalo podatke in zasebnost uporabnikov njenega spletnega mesta. 

Varstvo osebnih podatkov

Namen politike zasebnosti in v okviru tega varstva osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta prodajalca je, da jih prodajalec seznani s tem, kako zbira njihove osebne podatke, za katere namene jih uporablja, kako jih hrani ter kakšne so njihove pravice v zvezi s tem.

 

Prodajalec spoštuje njihovo zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke preko njegovega spletnega informacijskega sistema, skrbno varovalo in jih brez njihove privolitve ne bo posredovalo tretji osebi oziroma jih uporabilo v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu podjetja določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane nanj, podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito njihovih osebnih podatkov na teh spletnih straneh.

 

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili njihovo natančnost ter zagotovili ustrezno uporabo, podjetje uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbira. Kljub navedenemu podjetje ne more izključiti morebitne zlorabe njihovih osebnih podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom še vedno dokaj nepredvidljiv medij.

Lastnik in upravljalec osebnih podatkov

Pojma »lastnik spletnega mesta«, »upravljalec osebnih podatkov« (krajše »upravljalec«) v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je podjetje:

 

ELPEC, trgovina in storitve, d.o.o.

 

Letališka cesta 1
1000 Ljubljana
Slovenija
E: info@elpec.si 
T: +386 51 652 194

Uporabniki in spletno mesto

Uporabnik spletnega mesta podjetja je vsaka fizična ali pravna oseba, ki kot obiskovalec uporablja njegovo spletno mesto na naslovu: https://www.elpec-ebikes.com/ in/ali njegova povezana spletna mesta.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Podjetje zbira različne podatke o obiskovalcih njegovega spletnega mesta s pomočjo katerih je mogoče identificirati njegove uporabnike. Podatke zbira in uporablja na načine, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju. Osebni podatki uporabnikov spletnega mesta so:

  • Ime in priimek,
  • E-naslov,
  • Telefonska številka,
  • Naziv podjetja.

Opcijsko lahko svoj profil dopolni še s sledečimi podatki:

  • Ulica in hišna številka,
  • Poštna številka in kraj.

Podjetje z namenom nadaljnje komunikacije z uporabniki spletnega mesta njihove osebne podatke hrani v svoji bazi podatkov. Uporabniki spletnega mesta so dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov. Upravljalec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik.

Namen obdelave osebnih podatkov

V okviru prodajno nakupnega procesa in s tem izpolnjevanja medsebojnih pogodbenih obveznosti, prodajalec obdeluje osebne podatke uporabnika (kupca) za namene njegove identifikacije in sklenitve kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba o prodaji izdelkov med prodajalcem in kupcem se sklene na osnovi preko spletnega mesta oddanega povpraševanja kupca, ki se lahko naknadno dopolni ali spremeni glede na dogovarjanje med prodajalcem in kupcem izven spletnega mesta. 

 

Zato se šteje, da se posredovani osebni podatki kupca obdelujejo na podlagi pogodbenega pravnega temelja tudi za namen sklenitve kupoprodajne pogodbe.

 

V primeru spletnega nakupa se osebne podatke kupca obdeluje z namenom komunikacije z njim za namen izvedbe spletnega naročila, reševanje morebitnih zahtevkov kupca (reklamacije, garancija, jamstvo), pošiljanje obvestil kupcem v zvezi z izvedbo njihovih naročil in morebitne druge zakonsko določene namene, ki so potrebni za izvedbo naročila, za izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za lastne računovodske in davčne potrebe. 

Obveščanje uporabnikov

Prodajalec s ciljem neposrednega trženja preko pošiljanja e-poštnih sporočil, ki vsebujejo koristne, zanimive, poučne in pomembne teme, obvešča svoje uporabnike o novostih v ponudbi in akcijskih ponudbah, koristnih nasvetih, posreduje jim vabila na promocijske dogodke in vabila k sodelovanju v nagradnih igrah in natečajih ipd..

 

Za potrebe remarketinga preko e-komunikacijskih kanalov (Google, Facebook) z namenom boljšega oziroma relevantnejšega obveščanja svoje uporabnike obvešča o višji stopnji njihove zavzetosti.

 

Prodajalec svoje uporabnike preko različnih komunikacijskih kanalov vabi k sodelovanju pri izvajanju trženjskih analiz in segmentiranju svojih kupcev ter jim posreduje prilagojene ponudbe izdelkov in storitev. Vezano na posredovane osebne podatke, kupci obvestila in prilagojene ponudbe lahko prejemajo po e-pošti oziroma v tiskani obliki na domači naslov.

Analiza aktivnosti uporabnikov

Prodajalec analizira aktivnosti svojih uporabnikov za namene personaliziranega obveščanja o doseganju njihove stopnje odzivnosti na poslana jim e-poštna sporočila (ogledi, branje, odpiranje povezav ipd. v časovni dimenziji). Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika ter njihove osebne podatke v obliki IP naslova. Osebni podatki, pridobljeni na podlagiobiska spletnega mesta se lahko hranijo v anonimizirani obliki. Podjetje Google LLC preko svojega programskega orodja Google Analytics razpolaga z njihovimi osebnimi podatki oziroma je v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec njihovih podatkov.Ti podatki bodo uporabljeni izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta prodajalca in se zbirajo s pomočjo piškotkov.

 

Uporaba, upravljanje in brisanje piškotkov je podrobneje opisana v nadaljevanju. 

Čas hrambe osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbira upravljalec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljalca spletnega mesta v skladu s pogoji in nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu  in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom tudi v drugih bazah podjetja (CRM sistem podjetja).

 

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (zakonodaja s področja davkov, računovodstva ipd.). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, podjetje izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

 

Vsak uporabnik ima pravico zahtevati vpogled v svoje osebne podatke ali v obdelave njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo tako, da podjetju pošlje svoje sporočilo na naslov podjetja: ELPEC, trgovina in storitve, d.o.o., Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@elpec.si. Podjetje bo vlogo obravnavalo in nanjo odgovorilo v skladu z določili GDPR.

Uporabniki osebnih podatkov

Podjetje se zavezuje, da osebnih podatkov svojih uporabnikov ne prodaja, daje v najem ali trguje z njimi in jih ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen v primerih, ko bo to zahtevala zakonodaja ali pravo Evropske Unije (zahteve sodišč, organov pregona, ...).

 

V okviru zakonskih pristojnosti se osebni podatki uporabnikov razkrivajo:

  • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, kjer se nahajajo osebni podatki uporabnikov,
  • administratorju in skrbniku spletnega mesta,
  • ponudnikom storitev, ki podjetju omogočajo dostop do spletnega mesta in razvoj aplikacij, gostovanje, vzdrževanje, varnostno kopiranje, shranjevanje, navidezno infrastrukturo, obdelavo plačil in druge storitve za katere lahko zahtevajo dostop do njih ali njihovo uporabo.

V določenih primerih (npr. remarketing, družbena omrežja) je upravljalec osebnih podatkov uporabnikov in informacij tretja oseba, ki jih podjetju posreduje na podlagi njihove politike zasebnosti. Uporabniki lahko sami upravljajo s temi podatki in informacijami oziroma nadzorujejo njihov obseg z uporabo nastavitev zasebnosti v nastavitvah uporabniškega računa pri tretjih osebah.

 

Na spletnem mestu prodajalca obstajajo povezave do posameznih spletnih mest, ki niso pod njegovim nadzorom. Z obiskom teh mest uporabniki upravljalcem teh spletnih mest po lastni presoji lahko posredujejo svoje osebne podatke v skladu z njihovo politiko zasebnosti. Podjetje v vezi tega ne prevzema nobene odgovornosti.

Soglasje uporabnikov

Osebne podatke, ki jih upravljalec pridobi od njegovih uporabnikov na podlagi uporabe njegovega spletnega mesta ali ko jih uporabnik posredujejo ob izpolnitvi kateregakoli obrazca na njegovem spletnem mestu oziroma ob njegovi prijavi na njegove e-novice, jih upravljalec obdeluje z jasnim in nedvoumnim soglasjem uporabnika, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

 

Upravljalec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega obrazca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljalec v opredelitvi te politike zasebnosti.

 

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev, ter tudi po sklenitvi pogodbe, brez omejitev.

 

Svoje soglasje za določen namen lahko uporabnik kadarkoli umakne tudi s pisnim sporočilom preko navadne pošte podjetja na njegov naslov: ELPEC, trgovina in storitve, d.o.o., Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov:info@elpec.si. V primeru umika soglasja podjetje zagotavlja, da ne bo več uporabljal osebnih podatkov uporabnika za namene, kot so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov uporabnika v času, preden je bil umik podan.

Pravice uporabnikov

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ima uporabnik pravico do dostopa njegovih osebnih podatkov, do popravka, do izbrisa, do prenosljivosti osebnih podatkov, do ugovora ter ima pravico zahtevati omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov.

 

Pri uveljavljanju vseh njegovih  pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se mora uporabnik s pisno prošnjo obrnite na naslov podjetja: ELPEC, trgovina in storitve, d.o.o., Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana ali na njegov e-naslov: info@elpec.si. Podjetje bo vlogo obravnavalo in nanjo odgovorilo v roku 30 dni oziroma v skladu z določbami GDPR.

 

Če uporabnik meni, da so mu bile kršene pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožijo pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, oziroma na telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, ali na e-pošto:gp.ip@ip-rs.si.

Avtorske pravice

S spletnim mestom upravlja podjetje ELPEC, trgovina in storitve, d.o.o. Objavljene vsebine na tem spletnem mestu so last podjetja. Uporabniki morajo pri tem upoštevati Zakon o avtorskih pravicah, posledično se objavljene vsebine ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

 

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb objavljenih vsebin na spletnem mestu.

Pridržki podjetja do objavljenih vsebin na spletnem mestu 

Podjetje bo na svojem spletnem mestu zagotavljalo točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Podjetje tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na njegovem spletnem mestu, ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli iz njegovega spletnega mesta in vsem svojim uporabnikom priporoča, da se pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij iz njihovega spletnega mesta.

 

Podjetje ni odgovorno za občasno nedelovanje njegovega spletnega mesta, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi njegovega spletnega mesta, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na tem spletnem mestu ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti objavljenih vsebin.

 

Podjetje si pridružuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Spremembe politike zasebnosti

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe politike zasebnosti za uporabnike spletnega mesta. Uporabnikom priporoča, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri datum zadnje spremembe njegove politike zasebnosti.

Veljavnost obstoječe politike zasebnosti

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni.