Pravila in pogoji uporabe

Splošni pogoji spletne trgovine ELPEC, trgovina in storitve, d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

 

Podjetje ELPEC - trgovina in storitve, d.o.o. (v nadaljevanju podjetje in/ali prodajalec) kupcem e-koles jamči, da je bilo e-kolo pred njihovim prevzemom s strani serviserja strokovno pregledano v skladu z zakonom in zahtevami proizvajalca.

 

 Kupcem novih e-koles zagotavlja 24 mesečno garancijo, ki velja na ozemlju Republike Slovenije.

Dajalec garancije jamči kupcu:

 • za lastnosti in brezhibno delovanje e-kolesa v garancijskem roku, ki začne teči z njegovo izročitvijo potrošniku,
 • da bo e-kolo brezhibno delovalo v garancijskem roku, če se bo uporabnik ravnal skladno z navodili za njegovo uporabo,
 • da ima e-kolo predpisane kakovostne značilnosti, ki so opisane v navodilih za njegovo uporabo,
 • da bo poravnal stroške popravila e-kolesa, ki so nastali zaradi napake v materialu in/ali montažne napake ter stroške prevoza s sredstvi najcenejšega javnega prometa do njegove najbližje servisne delavnice in/ali pooblaščenega serviserja,
 • da bo e-kolo zamenjano z novim, če ga v njegovi servisni delavnici in/ali pri pooblaščenih serviserjih ne popravijo v 45 dneh od dneva prijave okvare znotraj garancijskega roka. V kolikor prodajalec znotraj iste kategorije, blagovne znamke in velikosti okvirja, novega e-kolesa nima na zalogi, lahko kupcu na njegovo željo v celoti vrne plačani znesek na TRR. Pravice kupca ugasnejo po dveh letih od dneva, ko je zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo e-kolesa z novim,
 • da se garancijski rok podaljša za toliko časa, kolikor traja popravilo e-kolesa,
 • za popravilo, vzdrževanje in nadomestne dele za okvir ter opremo še tri leta po izteku garancijskega roka.

Dajalec garancije kupcu ne prizna garancije v primerih:

 • za okvare, ki so nastale po krivdi kupca zaradi nepravilnega vzdrževanja,
 • če je kupec z e-kolesom ravnal malomarno ali nestrokovno,
 • za dele in sredstva, ki so predmet normalnega vzdrževanja e-kolesa (redno podmazevanje vseh njegovih gibljivih delov),
 • če se popravilo e-kolesa izvrši pri nepooblaščenemu serviserju,
 • če je v e-kolo vgrajen neoriginalni rezervni del ali dodatna oprema, ki vpliva na funkcionalnost in delovanje e-kolesa,
 • če se E-kolo preobremeni,
 • če je e-kolo fizično poškodovano,
 • če kupec pri uveljavljanju reklamacijskega zahtevka nima veljavnega ali pravilno izpolnjenega garancijskega lista o brezhibnem delovanju e-kolesa in/ali če ne predloži kopije računa prodajalca.  

Garancijski postopek:

 • kupec e-kolesa na katerem se pojavi okvara ali motnja znotraj veljavnega garancijskega roka, e-kolo dostavi v servisno delavnico in/ali prodajalno prodajalca in/ali njegovega pooblaščenega serviserja skupaj s pravilno izpolnjenim garancijskem listu o brezhibnem delovanju e-kolesa in kopijo računa prodajalca,
 • e-kolo mora biti pred njegovo oddajo čisto in pripravljeno na popravilo,
 • servisna delavnica prodajalca in/ali pooblaščeni serviser bosta na stroške proizvajalca in/ali prodajalca odpravila vse napake v materialu in/ali montažne napake.

Garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na E-kolesu.

 

Kupcem rabljenih e-koles zagotavlja "ELPEC eBikes 12 mesečno jamstvo" na komponente posameznega pogonskega sklopa rabljenega e-kolesa in velja na ozemlju Republike Slovenije.

Komponente, ki jih jamstvo vključuje:

1. Motor:

 • Jermen (Brose pogonski sklop: menjava v primeru obrabe),
 • Glavni ležaj (menjava v primeru, ko motor ob delovanju proizvaja glasnejše zvoke),
 • Manjši ležaji (menjava v primeru počasnega vdiranja vode in umazanije v motor),
 • Tesnila ležajev (menjava v primeru nadaljnjega vdiranja vode in umazanije v motor),
 • Senzor hitrosti,
 • Naperni magnet.

V kolikor serviser prodajalca ob pregledu reklamacijskega zahtevka ugotovi, da je kupec ali katera koli druga oseba po njegovem navodilu sama posegala v motor rabljenega e-kolesa (v primeru odprtja zaradi zmogljivosti motorja 45 km/h), jamstvo ne velja.

 2. Baterija:

 • Baterija,
 • Polnilna vtičnica,
 • Kabel polnilne vtičnice,
 • Povezovalni kabel motorja.

Jamstvo zajema delovanje baterije, ne pa komponent, ki so del hardware-a (konektorji baterije, poškodovani senzorji hitrosti). V primeru nedelovanja baterije jo prodajalec poizkuša najprej obnoviti, če obnova ni možna, jo nadomesti z novo. Kupec lahko ob uveljavljanu jamstva proti plačilu prvotno baterijo lahko zamenja z novo z zmoglivejšo kapaciteto. Prodajalec za upad zmogljivosti baterije ne odgovarja.

3. Prikazovalnik:

 • Prikazovalnik,
 • Kontrolna enota prikazovalnika,
 • Povezovalni kabel prikazovalnika in motorja,
 • Baterija prikazovalnika (Purion display).

V primeru, da je prikazovalnik na rabljenemu E-kolesu zamenjan s tovarniško novim, zanj velja garancija proizvajalca.

Komponente, ki jih jamstvo ne vključuje:

1. Motor:

 • Svetila (prednja in zadnja luč),
 • Kabel prednje in zadnje luči
 • Ohišje motorja in manjše komponente ohišja,
 • Zunanji zobnik prestavnega sklopa.

2. Baterija:

 • Pokrovček polnilne vtičnice,
 • Gumijasti adapterji,
 • Integrirana baterija: montažni ploščici, nosilca baterije, modul za zaklepanje,
 • Kabel za dvojno baterijo v primeru nadgradnje,
 • Ključavnica in ključ.

3. Prikazovalnik:

 • Nosilec prikazovalnika,
 • Maska prikazovalnika. 

Pogoji za uveljavitev pravic jamstva:

 • Opravljen prvi brezplačni servis rabljenega e-kolesa po 300 prevoženih km ali po 2 mesecih od opravljenega nakupa rabljenega E-kolesa pri prodajalcu,
 • Opravljen redni servis po 1.500 prevoženih km ali v 12 mesecih od opravljenega nakupa rabljenega E-kolesa pri prodajalcu,
 • Servisiranje pogonskega sklopa pri izključno pri prodajalcu.

Opomba: Vpisani datumi brezplačnega in rednih servisov so razvidni iz servisne knjižice prodajalca.

 

Več o tem si kupci lahko preberejo v "Splošnih pogojih ELPEC eBikes 12 mesečno jamstvo", ki jih je prodajalec izdal dne 01.01.2021 in so dostopni na spletnem mestu: www.elpec.si. V 6., 7. in 8. členu so natačno opredeljene obveznosti kupca, pravice in obveznosti prodajalca ter postopek v primeru pojava napake pogonskega sklopa rabljenega e-kolesa. 

 

Redno vzdrževanje e-kolesa je ključno za varno in udobno vožnjo. Z rednimi pregledi in servisi pri pooblaščenih serviserjih lahko bistveno podaljšamo življensko dobo njegovih posameznih sestavnih delov in posledično e-kolesa kot celote. Zato podjetje vsem kupcem e-koles zagotavlja prvi brezplačni servis po 300 prevoženih km ali po 2 mesecih od nakupa (upošteva se prvi doseženi kriterij). Obenem priporoča redne servisne intervale na vsakih 1.500 prevoženih km oziroma vsaj en obisk serviserja letno

 

Ob nakupu e-kolesa vsi kupci prejmejo "Servisno knjižico" brezhibnega delovanja e-kolesa.

Dostopnost informacij

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju Elpec d.o.o. (ime in sedež podjetja, matična številka, ID za ddv),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • ponudba in oznaka artiklov,
 • spletno naročilo in kupoprodajna pogodba,
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • pogoje dostave artiklov ter način, kraj in rok dostave,
 • način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Podatki o podjetju ELPEC, d.o.o.

S spletno trgovino ELPEC, trgovina in storitve, d.o.o.  (v nadaljevanju tudi » trgovina«) upravlja podjetje:

 

ELPEC, trgovina in storitve, d.o.o.
Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana
E-mail: info@elpec.si
Telefon: +386 51 652 194
Matična številka: 8395993000
Davčna številka: SI21569410
Zavezanec za DDV: DA

 

Registrski organ : Okrožno sodišče Ljubljana, 19.3.2019, SRG vpisa subjekta 2019/10640

 

Podjetje (v nadaljevanju tudi prodajalec) je tudi ponudnik storitev e-poslovanja.

 

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje njegove spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika in prodajalca ter urejajo poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Splošni pogoji poslovanja urejajo tudi posamezna pravila nakupa na prevzemnih mestih podjetja.

 

Spletnega kupca (v nadaljevanju tudi kupec) zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na sedežu podjetja.

Kontaktni podatki

Če kupci potrebujejo splošne informacije ali pomoč o spletni ponudbi prodajalca, uporabi spletne trgovine, spletnih naročilih, spletni dostavi ali vračilih blaga, se lahko obrnejo na spodnji telefon in/ali e-naslov oziroma pridobijo željene informacije pri prodajnem osebju v specializiranih trgovinah:

 

Telefon: +386 51 652 194
E-poštainfo@elpec.si

 

Specializirane trgovine prodajalca in njihovi odpiralni časi: 

ELPEC & BAUER kolesarski center, BTC

Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana
T: +386 51 652 194
E: ljubljana@elpec.si

 

1. Letni odpiralni čas (od 1.3. do 30.11.):

 • Pon. - Pet.: od 9.00 do 19.00,
 • Sob.: od 9.00 do 15.00,
 • Nedelje in prazniki zaprto.

2. Zimski odpiralni čas (od 1.12. do 28./29.2.):

 • Pon. - Pet.: od 10.00 do 18.00,
 • Sob.: od 9.00 do 13.00,
 • Nedelje in prazniki zaprto.   

Ponudba spletne trgovine prodajalca se zaradi narave poslovanja prek spleta pogosto ažurira in spreminja. Cena v spletni trgovini Elpec je prikazana kot cena pri posameznem artiklu in velja za vse njene uporabnike.

 

Oznake artiklov:

 • Artikel z oznako "Novosti" je na novo dodan artikel v ponudbo spletne trgovine. S to oznako bo izpostavljen minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca,
 • Artikel z oznako "Akcijski artikel" ima še dodatno znižano ceno glede na ceno, ki velja do odprodaje zalog tega artikla. Odstotek znižanja je naveden ob artiklu,
 • Artikel z oznako "Odprodaja" ima še dodatno znižano ceno glede na spletno ceno, ki velja do odprodaje zalog tega artikla. Odstotek znižanja je naveden ob artiklu,
 • Artikel z oznako "Razprodano" ni več dobavljiv. To pomeni, da artikel ne bo več dobavljiv,
 • Artikel z oznako "Najboljša ponudba dneva" je posebej znižana cena artikla, ki velja v obdobju 24 ur (od 0:00 do 23:59 tistega dne) za določene artikle, ki so v spletni ponudbi označeni s popustom in veljajo do odprodaje zalog. Ob artiklu so navedeni odstotek znižanja glede na redno ceno in najboljša ponudbo - cena dneva,
 • Artikel z oznako "Trenutno ni na zalogi" trenutno ni dobavljiv. To pomeni, da ni na zalogi niti v centralnem skladišču Elpec d.o.o., niti pri dobavitelju,
 • Artikel z oznako "Zadnji kos" je zadnji kos tega artikla na zalogi v spletnem in/ali centralnem skladišču prodajalca, kar omogoča hitrejšo dobavo artikla.

Spletno naročilo in kupoprodajna pogodba

Z oddajo spletnega naročila kupec potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja in jih brezpogojno v celoti sprejema.Kupoprodajna pogodba med Elpec d.o.o. in kupcem je v spletni trgovini Elpec  sklenjena v trenutku, ko Elpec d.o.o. kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Elpec d.o.o. kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče.

 

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Elpec d.o.o. in je dostopno potrošniku kadarkoli, na njegovo pisno zahtevo. 

Cene artiklov in dostava blaga

Vse navedene cene artiklov v spletni trgovini prodajalca vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Cene artiklov ne vključujejo stroškov prevoza v primeru dostave blaga na željeni naslov kupca. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Lahko se spremenijo brez predhodnega obvestila prodajalca. Veljajo v primeru plačila v naslednji točki navedenimi načini plačila in pod zgoraj navedenimi pogoji. 

 

Kupec lahko naročeno blago osebno prevzame v katerikoli specializirani trgovini prodajalca v času odprtja specializirane trgovine v kolikor zato ob naročilu blaga izrazi interes za to. V takšnih primerih, ko je naročeno blago pripravljeno za prevzem, prodajalec kupca o tem obvesti preko elektronske pošte. Prodajalec v primeru dostave blaga na željeni naslov kupca stremi k najhitrejši možni dostavi naročenega blaga. Dostavo naročenega blaga izvede roku, ki je naveden na spletni strani samega izdelka, pod statusom zaloge izdelka »Na zalogi«. V primeru, da je kupec naročili artikel, ki ga zaradi nepredvidljivih razlogov prodajalec ne more odpremiti v obljubljenem roku, kupca o novem dobavnem roku obvesti preko posredovanih kontaktnih podatkov. 

 

Prodajalec dostavo blaga na željeni naslov kupca izvaja v sodelovanju s podjetji "Mail Boxes ETC.Slovenija", Slovenska vas 4c, 8261 Jesenice na Dolenjskem in "General Logistics Systems, logistične storitve d.o.o., Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana. V času praznikov in med vikendi se rok dostave za čas dela prostih dni podaljša. V primeru, da kupca v času dostave ni doma, lahko naročene izdelke prevzame pri navedem podjetju in/ali v specializirani trgovini prodajalca. 

Stroški običajne dostave:

1. Slovenija:

 • e-kolo: brezplačna dostava po celi državi,
 • paketna dostava: 3,90 € / paket oziroma brezplačna dostava po celi državi v primeru naročila nad 50 €.

2. EU:

 • e-kolo: brezplačna dostava v katerokoli državo članico EU,
 • Paketna dostava: 9,90 € / paket oziroma brezplačna dostava v primeru naročila nad 150 €.

3. Ostale evropske države*:

 • e-kolo: 390 € / kolo,
 • paketna dostava: 

*Opomba: Cenik dostave v ostale evropske države kamor podjetje izvaža e-kolesa so razvidne iz priloge 1.

Načini plačila in izdaja računa

Spletna trgovina Elpec kupcem omogoča naslednje načine plačila:

 

1)     Gotovinsko plačilo v primeru osebnega prevzema naročenega blaga v katerem koli centru e-Koles prodajalca,

 

2)     Plačilo s plačilnimi oziroma kreditnimi karticami:

 • Visa, MasterCard®, Diners, American Express

V primerih plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo naslednji pogoji:

 • plačnik mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
 • v primeru plačila s plačilno oziroma kreditno kartico morajo kupci pri svoji banki predhodno preveriti, če je kartici, s katero želijo plačati omogočena funkcija za spletno plačevanje,

Več o sistemu Bankart, si kupci lahko ogledajo na spletnem naslovu http://www.bankart.si/si/ponudba/procesiranje-prometa-placilnih-kartic/

 

V primeru potrebe se kupci lahko za pomoč pri uporabi kartic obrnejo na kontaktni center Bankart na telefonsko številko: (01) 583 41 83. Zaradi zagotavljanja najvišje stopnje plačilne varnosti izdajatelji plačilnih in/ali kreditnih kartic nadzirajo pristnost opravljenih transakcij. V primeru suma zlorabe je vsaka takšna transakcija brez predhodnega obvestila predana pristojnim organom za preprečevanje zlorab.

 • po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo direktorja podjetja Elpec d.o.o..

3)     Plačilo po predračunu,

 • ko kupci potrdijo njihovo naročilo, preko elektronske pošte samodejno prejmejo predračun v pdf obliki,
 • po prejemu nakazila na TRR prodajalca gre naročilo kupca v procesiranje. 

4)     Obročno plačilo preko ponudnika Leanpay in Summit Leasing,

 

Podjetje svojim kupcem preko specializiranih podjetij Leanpay, finančne storitve, d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana in Summit Leasing Slovenija, d.o.o., Flajšmanova ulica 3, 1000 Ljubljana omogoča tudi plačilo na obroke in brezobrestno kreditiranje v skladu z njihovo poslovno politiko.

 

5)     Plačilo z darilnimi boni ELPEC*.

 

*Darilni boni ELPEC: je izkazni papir, ki ga je prodajalec proti plačilu izdal v tiskani verziji. Vsak darilni bon je označen s svojo kodo (unikatno serijsko številko) in ga je mogoče kupiti v katerem koli specializiranem centru e-Koles prodajalca z gotovino ob prevzemu, s plačilno ali kreditno kartico. Veljavnost darilnega bona je neomejena razen v primeru, ko je na bonu to drugače označeno. Menjava

 

darilnega bona za gotovino ni možna. Bon je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Skupna vrednost artiklov mora biti 1 € višja od vrednosti darilnega bona. Z darilnim bonom lahko kupci plačajo skupni znesek artiklov, ne pa tudi stroškov dostave. V primeru večjega naročila darilnih bonov kupci svoje povpraševanje lahko pošljejo na info@elpec.si. V tem primeru je možnost nakupa na osnovi plačila po predračunu, ki ga izda prodajalec.

 

V primeru oddaje spletnega naročila kupca in njegovega osebnega prevzema naročenega blaga v katerem koli specializiranem centru e-Koles prodajalca, ga je ta zavezan sprejeti kot plačilno sredstvo.

Izdaja računa

V primeru osebnega prevzema kupca na prevzemnem mestu v eni izmed specializiranih centrov e-Koles prodajalca, kupec prejme natisnjen račun za nakupljene artikle ob njegovem prevzemu. V primeru dostave blaga na željeni naslov kupca, prodajalec kupcu ob dostavi naročenih artiklov priloži tudi račun.

 

Na izdanem računu prodajalca sta razčlenjena cena posameznega naročenega artikla in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov prodajalec ne upošteva.

Članstvo v ELPEC eBikes klubu

Prodajalec v sodelovanju s partnerskimi podjetji pospešuje svojo prodajo na način, da so njihovi zaposleni deležni posebnih ugodnosti iz njegove personalizirane ponudbe. 

 

Prodajalec in partnersko podjetje v ta namen podpišeta "Sporazum o splošnih pogojih prodajalca".

 

Zainteresirani zaposleni v partnerskem podjetju se morajo registrirati na spletni strani prodajalca www.elpec.si: Navigacija > v nogi: ELPEC eBikes klub in/ali Navigacija > Kontakt > ELPEC E-EBIKES - REGISTRACIJA. 

 

Ob uspešno izvedeni registraciji zaposleni postanejo polno pravni člani ELPEC eBikes kluba in so deležni vseh ugodnosti iz personalizirane ponudbe prodajalca partnerskemu podjetju.

Koraki pri spletnem nakupu

Naročilo in oddaja naročila kupca

Kupec mora v spletni trgovini prodajalca pred spletnim nakupom najprej opraviti svojo registracijo in se nato s svojim e-naslovom in geslom prijaviti v spletno trgovino ali opravi svoj nakup kot "gost". 

 

Kupec v spletni trgovini prodajalca nato izbire željeni izdelek in ga s klikom na ikono "Dodaj izdelek v košarico" potrdi za nakup. V kolikor je to edini artikel katerega je hotel kupiti, klikne na ikono "Pojdite v košarico" in nadaljuje nakupovalno pot do obrazca na naročanje z izbiro gumba "Blagajna". V kolikor želi prvotnemu izbranemu izdelku dodati novega, iz produktnega portfelja izbere novega, klikne na ikono “Dodaj v košarico” in s tem doda izbrani izdelek v nakupovalno košarico. V tem koraku, kupec vpiše kodo popusta, v kolikor jo ima na voljo. Za nadaljevanje nakupa izbere gumb "Blagajna", vendar se mora prej strinjati s pogoji uporabe Ko izbere željeno možnost, se v spletni trgovini prikaže obrazec za naročilo. 1. korak obrazca je vnos podatkov kupca. V kolikor si je kupec ustvaril nov račun ali uporabil že obstoječega, lahko izbere že predlagane podatke. V primeru nakupa kot gost, jih vpiše. 2. korak je izbira dostave. Kupec lahko izbere tudi okno "Naslov dostave je enak naslovu uporabnika". V primeru, če se naslov dostave razlikuje od naslova podanega pri 1. koraku, kupec vpiše nov naslov. Stroški dostave se razlikujejo glede na državo. Kupec lahko izdelke osebno prevzame tudi v enem izmed centrov e-Koles prodajalca. 3. točka je plačilo. Kupec lahko izbira med gotovinskim plačilom ali plačilom z darilnimi boni ELPEC (v kolikor je imetnik darilnih bonov) v primeru osebnega prevzema naročenega blaga v katerem koli centru e-Koles prodajalca, plačilom s plačilnimi karticami, plačilom na TRR prodajalca na osnovi njegovega izdanega predračuna, obročnega načina plačilo preko ponudnika Leanpay in Summit Leasing in preko ponudnika finančnih storitev PayPal (glej tč. 1.8 Načini plačila). Pri koraku 4. se prikaže pregled naročila in s izbiro gumba "Oddaj naročilo" odda naročilo in zaključi s spletnim nakupovanjem. Napake, popravke ali dodatke k spletnemu naročilu kupci lahko sporočajo po elektronski pošti na naslov: info@elpec.si ali na telefon: +386 51 652 194. V primeru uspešno oddanega spletnega naročila, kupci na njhov e-naslov prejmejo potrditev in povzetek naročila. Če tega ne dobijo oziroma teksta v e-sporočilu ne vidijo in/ali na zaslonu niso izpisane številke njihovega naročila pomeni, da je prišlo bodisi do tehnične napake ali napačno vnesenih podatkov. V tem primeru morajo kupci postopek ponoviti ali pa kontaktirajo prodajalca za pomoč. 

Potrditev spletnega naročila kupca s strani prodajalca in odprema blaga 

Običajno po preteku dveh ur od sprejema naročila v čakalno vrsto (največ v 72 urah), prodajalec naročilo pregleda in ga po potrebi lahko z utemeljenim razlogom zavrne. V primeru nejasnosti si prodajalec pridržuje pravico, da po potrebi pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko oziroma ga kontaktira po elektronski pošti.

 

V primeru dostave blaga na željeni naslov kupca prodajalec jamči, da bo v obljubljenem roku blago zapakiral ter ga preko pogodbenega prevoznika - dostavljalca odposlal kupcu.

Pravica kupca do odstopa od nakupa in vračilo blaga

Kupec ima v skladu z veljavno zakonodajo pri spletnem nakupu možnost, da v roku 14 dni od nakupa oziroma od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da kupci izdelek lahko odprejo iz embalaže in ga pregledajo in če jim ne ustreza oziroma so bila njihova pričakovanja drugačna, lahko odstopijo od nakupa. 

 

Kupci si iz spletne strani prodajalca lahko prenesejo elektronski obrazec za odstop od pogodbe, ali pošljejo katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopajo od pogodbe na spletni naslov: info@elpec.si. V tem primeru prodajalec kupcu nemudoma pošlje po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca. Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. Kupec mora pri tem priložiti kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

 

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga mora nemudoma vrniti oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu pogodbe na sedež prodajalca. Šteje se, da je kupec pravočasno vrnil blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kupec v tem primeru nosi strošek vračila blaga in od prodajalca ne more zahtevati povračila teh in dodatnih stroškov, ki so nastali v vezi vračila.

 

V primeru odstopa od pogodbe, prodajalec kupcu vrne kupnino v 14 dneh od prejema njegove odstopne izjave. Prodajalec vrne prejeto plačilo kupcu na njegov transakcijski račun (TRR). Prodajalec ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je kupec izdelek poslal prodajalcu.

 

Kupci lahko kupljeno blago v spletni trgovini vrnejo na dva načina:

 • kupljeno blago pošljejo skupaj z računom in vso pripadajočo dokumentacijo na naslov spletne trgovine: Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana in/ali specializirane trgovine, ki jim je blago prodala oziroma dostavila,
 • s kupljenim blagom se na lastne stroške osebno oglasijo v katerikoli koli specializirani trgovini v Sloveniji in tam opravijo vračilo kupljenega blaga skupaj s pripadajočo dokumentacijo.

Kupci pri tem odgovarjajo za morebitno zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja kupljenega blaga.

Omejitev odgovornosti 

Prodajalec zagotavlja, da se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, roki dobave ali cene artiklov spremenijo tako hitro, da jih podjetje ne uspe ažurno popraviti. V takem primeru, bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od pogodbe ali zamenjavo naročenega artikla.

Pritožbe in spori

Prodajalec zagotavlja, da spoštuje vso veljavno zakonodajo, ki pravno ureja varstvo potrošnikov in se po svojih najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb kupcev.

 

V primeru morebitnih težav, se kupci lahko povežejo s prodajalcem preko telefona na številko +386 51 652 194 ali po elektronski pošti na naslovu: info@elpec.si. Prodajalec kupcu jamči, da je postopek obravnave njegove pritožbe zaupne narave.

 

Pristojno osebje v podjetju ELPEC, d.o.o. bo o pritožbi odločilo v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 8 dni od prejema celotne dokumentacije, ki je potrebna za presojo. Podjetje bo kupcu poslalo odgovor na pritožbo z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na kontaktni naslov kupca, v večini primerov na njegov elektronski naslov.

 

V kolikor se kupec ne strinja z odgovorom podjetja, ima pravico vložiti ugovor. Podjetje bo v tem primeru v roku 15 delovnih dni poslalo odločitev o ugovoru z ustreznimi pojasnili v pisni obliki na kontaktni naslov kupca. S tem je odločitev podjetja dokončna in interni pritožbeni postopek zaključen. Podjetje si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

V primeru, da kupec ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, lahko vloži tožbo pri pristojnem sodišču. V primeru reševanja spora pred sodiščem, je pristojno sodišče po stalnem prebivališču kupca.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov 

Skladno z zakonskimi normativi prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

Prodajalec, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča svojo spletno trgovino na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

Platforma je na voljo potrošnikom spodnjem na spletnem naslovu:

 

 

Priloga 1: Cenik dostave v ostale evropske države kamor podjetje izvaža e-kolesa

 

Ponudba in oznaka artiklov